Terwijl ik je mis

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis

Elke week sterven er kinderen in het Erasmus MC – Sophia. Te vroeg geboren baby’s, zeer ernstig zieke kinderen – van jong tot bijna volwassen, maar ook kinderen die na een ongeval naar het ziekenhuis worden gebracht. Twee keer per jaar organiseert Sophia voor de ouders en verzorgers een herdenking voor de kinderen die in het half jaar daarvoor zijn overleden. Sinds jaar en dag verzorgen wij de uitnodiging voor deze dag.

Tijdens een herdenking vertellen een aantal ouders over het verlies van hun kind. Zeven van deze verhalen zijn opgenomen in een boekje dat we in 2015 samen met geestelijk verzorger Nette Falkenburg maakten. Het achtste verhaal schreven wij op basis van een interview, over een jonge vrouw die op haar dertiende haar kleine zusje verloor.

In de vormgeving van het boekje gebruikte Emiel Efdée voor elk kind een eigen kleur en een eigen katern. De bindwijze is bij het openslaan van het boekje te zien, alsof het niet af is, net als het leven van de overleden kinderen.