EPD Tergooi

Tergooi, afdeling Communicatie

Begin december 2016 nam Tergooi met succes het elektronisch patiëntendossier HiX van ChipSoft in gebruik. Een megaklus die in negen maanden werd geklaard. Wij verzorgden zowel de projectcommunicatie met alle betrokken medewerkers als de interne (ziekenhuisbrede) en externe communicatie. Dat leverde ook behoorlijk veel schrijfwerk op: van EPD-kranten voor medewerkers tot nieuwsbrieven voor werkgroepleden, medewerkers en huisartsen en van flyers voor patiënten tot persberichten. Een prachtige klus!