Arkin portaalpagina intern

Programma Digitale Zorg

Arkin, programma Digitale Zorg

Aanvullend op de zorg op de fysieke locaties opende ggz-instelling Arkin in 2021 een nieuwe virtuele ‘locatie’ waar volop wordt ingezet op het leveren van digitale zorg: het Virtuele Arkin Huis. Tussen 2021 en 2023 deden wij de Arkinbrede communicatie van het mooie programma Digitale Zorg en brachten we zowel intern als extern de inspirerende voorbeelden voor het voetlicht. Hiervoor schreven we onder meer veel interviews en meerdere persberichten, organiseerden we Arkin College Tours door en voor collega’s en maakten we een afsluitend digitaal magazine waarin alles is gebundeld.