Arkin portaalpagina internArkin nieuwsbrief Digitale Zorg

Digitale Zorg

Arkin, programma Digitale Zorg

Aanvullend op de zorg op de fysieke locaties heeft ggz-instelling Arkin afgelopen jaar een nieuwe ‘locatie’ geopend waar volop wordt ingezet op het leveren van digitale zorg: het Virtuele Arkin Huis. De basis van het huis staat, de inrichting is nog in volle gang. Wij doen de Arkinbrede communicatie van dit mooie programma en brengen zowel intern als extern de inspirerende voorbeelden voor het voetlicht.