De Rozenburcht

Gemeente Rotterdam

In 2016 opende in Rozenburg een nieuw multifunctioneel centrum: De Rozenburcht. Wij stelden een communicatieplan op, in samenwerking met ons ontwikkelde Emiel Efdée een huisstijl en e-turn maakte de website. De site gaf informatie over het ontwerp van het gebouw en over de verenigingen die er gebruik van gingen maken. Om alle Rozenburgers op de hoogte te stellen van de site, maakten we een folder die huis-aan-huis is verspreid. Wij organiseerden een feestelijke bijeenkomst bij het slaan van de eerste paal en een open dag tijdens de bouw. Na de officiële opening maakten we een krant met interviews met de architect, bouwvakkers, de wethouder en met heel veel foto’s van de opening. Daarmee was onze opdracht voltooid.