Buurtverbeterplan Pupillenbuurt

Gemeente Rotterdam

Met het team co-creatie Pupillenbuurt maakten we het buurtverbeterplan. Zij leverden de conceptteksten, wij maakten er één geheel van, interviewden buurtbewoners, kwartiermakers en de directrice van de basisschool en verzorgden de productiebegeleiding. We vroegen buurtbewoner Anneliek Holland voor de vormgeving.