Broos

Nette Falkenburg, Geestelijk verzorger Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Nette Falkenburg promoveerde in november 2021 met haar proefschrift Unveiling a fragile spirituality: Experiences of connectedness in pediatric palliative care. Ze maakte hiervan een Nederlandse samenvatting om de verhalen en bijzondere ervaringen van ouders en zorgmedewerkers te delen. Wij redigeerden haar tekst en Emiel Efdée maakte er een prachtig boekje van.

Uit het voorwoord: “Wat ouders aan betekenissen zoeken en ontdekken in het proces van het ziek-zijn en sterven van hun kind, blijft soms onderbelicht in hun contacten met artsen en verpleegkundigen. Aan de andere kant blijken juist deze zorgverleners een waardevolle betekenis voor hen te hebben die dieper gaat dan je zou verwachten.”