Bouwen aan Tergooi

Tergooi, afdeling Communicatie

In mei 2023 verhuisde Tergooi MC naar de nieuwbouw in Hilversum – een nieuw, modern ziekenhuis voor de regio Gooi en Vechtstreek. Daar is nu alle acute, intensieve en klinische zorg van de voormalige locaties Blaricum en Hilversum geconcentreerd. Wij ondersteunden in de communicatie rondom dit mooie project. Dat begon met de redactie van de financieringsaanvraag begin 2019. Vervolgens hebben we de website opgezet, dachten we mee en hielpen we bij de viering van alle mijlpalen en schreven we vele pers- en nieuwsberichten en interviews. Ook maakten we tien Bouwen aan Tergooi-kranten die huis-aan-huis in de regio werden verspreid met nieuws en beeld over alles wat met de nieuwbouw en zorgvernieuwing te maken heeft.